Oolong Hạt Sen

35,000₫

Matcha Latte Dâu

45,000₫

Vị

45,000₫

Trà Lài Trân Châu Trắng

35,000₫

Matcha Latte Ổi Hồng

45,000₫

Matcha Latte Xoài

45,000₫

Matcha Đậu Đỏ

39,000₫

Trà Gạo Sữa Đậu Đỏ

39,000₫

Trà Lài Sữa Khoai Môn

39,000₫

Matcha Latte

39,000₫

Oolong Sữa Trân Châu Oolong

39,000₫

Lá Dứa Than Tre

35,000₫

Dâu Quế Tây

35,000₫

Trà Đào Chanh Mật Ong

39,000₫

Trà Ổi Hồng Trân Châu

39,000₫

Trà Thanh Long Dâu

39,000₫

Trà Lài Sữa Trân Châu

39,000₫

Trà Gạo Sữa Trân Châu

39,000₫