Nắng

45,000₫

Trà Đào Chanh Mật Ong

39,000₫

Trà Ổi Hồng Trân Châu

39,000₫

Trà Thanh Long Dâu

39,000₫